Revista de HR: Deducerea personala in 2018

Deducerea personala in 2018

Conform O.U.G. 79/2017 care modifică Legea 227/2005 - Noul Cod Fiscal, începând de la 01.01.2018, deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:  
  • pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei;  
  • pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei;  
  • pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 lei;  
  • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei;  
  • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 1.310 lei.  

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc potrivit următorului tabel:

Venit lunar brutPersoane aflate în întreținere
de la ..... lafără1 pers.2 pers.3 pers.
4 pers.
4 și peste
119505106708309901310
195120004956558159751295
200120504806408009601280
205121004656257859451265
210121504506107709301250
215122004355957559151235
220122504205807409001220
225123004055657258851205
230123503905507108701190
235124003755356958551175
240124503605206808401160
245125003455056658251145
250125503304906508101130
255126003154756357951115
260126503004606207801100
265127002854456057651085
270127502704305907501070
275128002554155757351055
280128502404005607201040
285129002253855457051025
290129502103705306901010
29513000195355515675995
30013050180340500660980
30513100165325485645965
31013150150310470630950
31513200135295455615935
32013250120280440600920
32513300105265425585905
3301335090250410570890
3351340075235395555875
3401345060220380540860
3451350045205365525845
3501355030190350510830
3551360015175335495815

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală. 
Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar, cu excepția veniturilor provenite din: 
  • bursele primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare în cadru instituționalizat,
  • premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice,
  • premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport și altele asemenea, obținute de elevi și studenți în cadrul competițiilor interne și internaționale, inclusiv elevi și studenți nerezidenți în cadrul competițiilor desfășurate în România.
  • pensiile de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.
Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului, sunt considerați întreținuți.
Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane, precum și persoanele condamnate, care execută pedepse privative de libertate.

Deducerea personală se acordă acolo unde salariatul declară funcția de bază și nu se fracționează în funcție de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parțial, la funcția de bază.

Contribuabilul va prezenta plătitorului de venituri din salarii documentele justificative care să ateste persoanele aflate în întreținere, cum sunt: certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor, adeverința de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răspundere și altele. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, plătitorul de venituri din salarii păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Dacă la un contribuabil intervine o schimbare care are influență asupra nivelului reprezentând deducerea personală acordată și această schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat să înștiințeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.

În situația în care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior apariției evenimentului care modifică, în sensul majorării, nivelul acesteia, angajatorul/plătitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personală reconsiderată odată cu plata drepturilor salariale aferente lunii în care contribuabilul a depus toate documentele justificative.