Revista de HR: Termenul legal de eliberare a documentelor solicitate de catre angajat

Termenul legal de eliberare a documentelor solicitate de catre angajat
Conform Codullui Muncii, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate (art. art. 34 alin. 5). Tot acelasi Cod stipuleaza la art. 40 lit. ''h'' ca ''angajatorul trebuie sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului. Bine, bine, angajatorul este obligat sa elibereze aceste documente, dar care este de fapt acest termen legal de eliberare a documentelor solicitate? Codul Muncii nu face referire la niciun termen, dar, iata ca, H.G. 500/2011 ne da raspunsul la art. 8 alin. 3:

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:- copii ale documentelor existente in dosarul personal;
- copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfassurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
Nerespectarea acestei obligatii si neeliberarea documentelor cerute de catre un salariat sau un fost salariat constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 1000 lei.