Revista de HR: Sa vorbim SSM (3)

Sa vorbim SSM (3)

INSTRUIREA PERIODICA

Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor angajati in baza nui contract individual de munca precum si altor participanti la procesul de munca, respectiv studentilor, elevilor aflati in stagiul de practica si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
Durata instruirii periodice, intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru cu conditia ca ntervalul dintre doua instruiri periodice sa nu fie mai mare de 6 luni.
Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie,  care  vor  semna  fisele  de  instruire ale  lucratorilor,  confirmand  astfel  ca  instruirea  a  fost  facuta corespunzator.
Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.
Instruirea periodica se efecueaza pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:
  1. cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
  2. cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
  3. la reluarea activitatii dupa accident de munca;
  4. la executarea unor lucrari speciale;
  5. la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
  6. la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
  7. la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Durata instruirii periodice in aceste cazuri nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste in instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu:
  • angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau b) lucratorul desemnat; sau
  • un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire; sau
  • serviciul extern de protectie si prevenire.