Revista de HR: Contractul pe perioada determinata

Contractul pe perioada determinataDaca intr-un articol anterior va vorbeam despre contractul individual de munca care, de regula, se incheie pe perioada nedeterminata, prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege (art. 12 alin. 2 din Lg. 53/2003 - Codul Muncii).


Ce trebuie sa stim:
1. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
2. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial prin acordul scris al partilor, adica prin incheierea unui act aditional la contract.
3. In cazul in care nu este prelungit, contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat (art. 56 lit. "i" din Lg. 53/2003 - Codul Muncii).
4. Se pot incheia cel mult 3 contracte succesive pe durata determinata. Prin contracte succesive se inteleg contractele incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract incheiat pe durata determinata si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.
5. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.

In ce cazuri putem incheia un contract individual de munca pe durata determinata:
a) pentru inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului de munca. 
In acest caz, contractul de munca inceteaza la data expirarii suspendarii contractului de munca al salariatului titular.
b) pentru cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului.
c) pentru desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier.
d) in situatia in care, contractul, este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara un loc de munca.
e) pentru angajarea unor persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta.
f) pentru ocuparea unor functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului.
g) pentru angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul.
h) in alte cazuri expres prevazute de lege, ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.

Conform Codului Muncii, la incheierea fiecarui contract individual de munca se stabileste o perioada de proba pentru verificarea aptitudinilor salariatului. Astfel, in cazul unui contract de munca incheiat pe durata determinata, salariatul poate fi supus unei perioade de proba:
- de 5 zile lucratoare, pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni;
- de 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului cuprinsa intre 3 si 6 luni;
- de 30 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni;
- de 45 zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni.
Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia (art. 31 alin. 3 din Lg. 53/2003 - Codul Muncii).